Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2021/2022. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. W ofercie wiele ciekawych propozycji z zakresu administracji, finansów, rachunkowości, pedagogiki. Od roku akademickiego 2021/2022 do oferty studiów podyplomowych wprowadzamy studia Executive MBA oraz wiele innych nowości, m.in.:  Bezpieczeństwo i higienę pracy, Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych, E-administrację i zarządzanie projektami,  Zamówienia publiczne, Pozyskiwanie i administrowanie funduszami europejskimi, Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami, Etykę i filozofię, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną, Zarządzanie ochroną danych osobowych, Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia, Zarządzanie oświatą. Na studiach podyplomowych nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej i wpisowej!