Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

Rekrutacja uzupełniająca na studia podyplomowe

Do 16 października 2021 r. przedłużamy rekrutację na studia podyplomowe:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • E-administracja i zarządzanie projektami,
  • Kadry i płace w praktyce,
  • Rachunkowość budżetowa,
  • Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych,
  • Zamówienia publiczne,
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera,
  • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dziecka,
  • Przygotowanie pedagogiczne,
  • Executive Master of Business Administration.