Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku | www.pans.wloclawek.pl 

Deklaracja dostępności

 

Wstęp  do deklaracji 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.csp.puz.wloclawek.pl 

 • Data publikacji strony internetowej:  22.07.2021


Dane teleadresowe

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku

ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek

Telefon: 054/231 60 80

Faks: 054/231 43 52

Adres e-mail: kancelaria@pans.wloclawek.pl


Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie znajdują się dokumenty w formie skanów lub plików pdf

Ułatwienia na stronie 

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter
 • skala szarości
 • podkreślanie odnośników
 • mapa strony
 • możliwość stosowania skrótów klawiszowych przeglądarki:
 • - TAB – przejście do kolejnego elementu
 • - SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu  
 • - SHIFT + ALT+ H (lub ALT + H) – przejście do strony głównej
 • -  SHIFT + ALT+ 1-5 (lub ALT + 1-5) – przejście do menu
 • - ESC – anulowanie podpowiedzi 

Informacje na temat sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-01

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2021-10-01


Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony: 

Ilona Rojewska  

Telefon: 668 075 543

Adres e-mail: ilona.rojewska@pans.wloclawek.pl

Informujemy, że każdy ma prawo:

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu

Wniosek powinien zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której żądanie dotyczy oraz określenie dogodnego sposobu przedstawienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Rozpatrzenia zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, należy poinformować wnoszącego żądanie o terminie realizacji zgłoszenia. Z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy realizacji żądania przysługuje prawo do złożenia skargi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także możliwość powiadomienia Rzecznik Praw Obywatelskich jako organu nadzorującego.


Dostępność architektoniczna obiektów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

Wykaz budynków/lokalizacji:

Budynek dydaktyczny ul. Mechaników 3 

 • cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo (dwa przy wejściu do budynku, dwa z tyłu budynku),
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności (dostępny z tyłu budynku – wejście do budynku drzwiami bocznymi otwieranymi automatycznie),
 • główne drzwi wejściowe oraz szczytowe otwierane automatycznie,
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • zapewniona komunikacja pionowa – dwie windy oznakowane pismem Braille’a, informacja głosowa (winda boczna), system przyzywowy,
 • toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy (parter, 1, 2 i 3 piętro),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym,
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (hol główny 1, 2, 3, 4 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy,
 • pomieszczenie dla osób ze szczególnymi potrzebami - pokój nr 9 (klucz do pobrania na portierni).

Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii,  budynek dydaktyczny ul. Energetyków 30 

 • dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo,
 • dwa podjazdy dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • wejście główne na poziomie chodnika,
 • wejście do auli z zewnątrz z poziomu chodnika,
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • zapewniona komunikacja pionowa – winda oznakowana pismem Braille’a, informacja głosowa, system przyzywowy
 • toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy (parter, 1 i 2 piętro),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej oraz głosowej - w budynku znajduje się system nawigacyjny Your Way Plus dla osób niewidomych i słabowidzących, działający za pomocą bezpłatnej aplikacji YourWay (aplikacja wykrywa zainstalowany w danym miejscu nadajnik, informuje użytkownika o jego obecności, a po wybraniu odpowiedniej opcji jest w stanie odczytać zawartą informację),
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym,
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (klatka schodowa boczna 1, 2 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy.

Budynek dydaktyczny ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25 

 • dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo (wspólne z Domem Studenta),
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • zapewniona komunikacja pionowa – winda oznakowana pismem Braille’a, system przyzywowy
 • toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy (parter, 1 i 2piętro),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym,
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (hol główny 1 piętro, klatka schodowa przy auli 2 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy.

Dom Studenta ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25

 • dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo (wspólne z budynkiem dydaktycznym)
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • zapewniona komunikacja pionowa – platforma pionowa wewnętrzna, system przyzywowy
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażona w system przyzywowy (parter)
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym,
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (klatka schodowa 1, 2 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy

Rektorat ul. 3 Maja 17

 • dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo,
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażona w system przyzywowy (parter),
 • brak dostępności architektonicznej budynku: wysoki próg w wejściu głównym oraz od strony dziedzińca, brak windy, utrudniona komunikacja pozioma z powodu różnic poziomu dróg komunikacyjnych (w celu ułatwienia obsługi prosimy o kontakt telefoniczny 668 075 490, pracownik udzieli pomocy),
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym,
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (klatka schodowa 1 piętro, korytarz 2 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy.
W obiektach PANS we Włocławku zapewniamy możliwość wejścia z psem asystującym, wg poniższych zasad:Zarządzenie nr 4/23 Dyrektora Administracyjnego PANS we Włocławku z dnia 04 maja 2023 r. w sprawie zasad wstępu osób z psem asystującym do budynków Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.Dla własnego komfortu możesz uprzedzić nas telefonicznie (664 907 254) lub e-mailowo (adrianna.sobczynska@pans.wloclawek.pl) o swojej wizycie.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

1. Obsługa interesanta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie.
We wszystkich obiektach zapewniamy dostęp online do usługi tłumacza polskiego języka migowego. Usługa tłumacza dostępna jest z poziomu strony internetowej www.pans.wloclawek.pl. Interesant może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Uczelni. Punkty obsługi zostały oznaczone piktogramem migających dłoni.

Zespół ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Adrianna Sobczyńska –
pełnomocnik ds. dostępności i studentów z niepełnosprawnościami
Telefon: 664 907 254
Adres e-mail: adrianna.sobczynska@pans.wloclawek.pl

Robert Andrzejczak – konsultant w zakresie dostępności architektonicznej
Telefon: 660 724 760
Adres e-mail: robert.andrzejczak@pans.wloclawek.pl

Katarzyna Chymkowska – konsultant w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej 
Telefon: 602 451 662
Adres e-mail: katarzyna.chymkowska@pans.wloclawek.pl  

Jarosław Struś – konsultant w zakresie dostępności cyfrowej  
Telefon: 668 075 480
Adres e-mail: jaroslaw.strus@pans.wloclawek.pl  

Aneta Woźniak – Dyrektor Administracyjny   

Telefon: 698 629 523
Adres e-mail: aneta.wozniak@pans.wloclawek.pl