Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi pozyskanie d​ofinansowania do studiów podyplomowych i szkoleń na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe (w tym: MBA) i szkolenia. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.
Więcej informacji na stronie: Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Informacje PUP Włocławek: Informacje - KFS Włocławek

Aktywny Samorząd

Dofinansowanie na studia podyplomowe i szkolenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: PFRON
 Aktywny samorząd

Open

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Fundacja Fundusz Współpracy
Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego W Starachowicach

Pożyczki na pokrycie kosztów form trwających nie dłużej niż 24 miesiące tj. studiów podyplomowych, studiów MBA, kursów i szkoleń.  

https://inwestujwrozwoj.pl/

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarki i położne mogą ubiegać się o refundację kształcenia podyplomowego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, do której przynależą. Każda Izba określa warunki, terminy i wysokość dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego. Informacji należy szukać na stronie właściwej Izby Pielęgniarek i Położnych.   

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku