Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

Znajdź kurs / szkolenie

wybierz obszar tematyczny dla siebie

Prawo, administracja

więcej

Pedagogika

więcej

Biznes, zarządzanie

więcej

Zdrowie, pielęgniarstwo

więcej

Techniczne, IT

więcej

Pozostałe

więcej

Kursy i szkolenia

Pedagogika
 • Języki alternatywne – Makaton
 • Terapia ręki
 • Stymulacja dotykowa niemowląt
 • Zostań dobrym mówcą. Retoryka pedagogiczna dla  nauczycieli i wychowawców
 • Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Dieta u dzieci z autyzmem
 • Zabawy muzyczno-ruchowe w nauczaniu początkowym
 • Gra na flecie prostym sopranowym a rozwój umysłowy dziecka
 • Zastosowanie elementów tutoringu w pracy wychowawczej
 • Elementy arteterapii w pracy z dzieckiem ze SPE
 • Trening umiejętności społecznych


Prawo, administracja
 • Dochodzenie należności cywilnoprawnych
 • Prawo i praktyka postępowania administracyjnego - najnowsze zmiany
 • Zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi
 • Kurs archiwizacji dokumentów
 • Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • Partnerstwo publiczno-prywatne - założenia i praktyka
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym
 • Ocena operatów szacunkowych - aspekty praktyczne
 • Prawo antykorupcyjne
 • Warsztaty tworzenia pism urzędowych/procesowych
Zdrowie, pielęgniarstwo
 • Żywienie pozajelitowe i dojelitowe – kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych
 • Dostępy podskórne dla celów podaży leków i płynów infuzyjnych - kurs dokształcający dla pielęgniarek (położnych)
Biznes, zarządzanie
 • Twoja firma w mediach społecznościowych, poziom I
 • Twoja firma w mediach społecznościowych, poziom II
 • Wybór i ocena dostawców
 • Proces organizacji zakupów w przedsiębiorstwie
 • Metody nowoczesnego zarządzania produkcją
 • Usprawnianie procesów produkcyjnych
 • Wykorzystanie metodyki Design Thinking w projektowaniu/usprawnianiu procesów/produktów
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Zarządzanie zmianami w organizacji


Techniczne, IT
 • Autocad - projektowanie w środowisku 2D i 3D 
 • Aparatura szaf sterowniczych
 • Podstawy hydrauliki i elektrohydrauliki
 • Podstawy pneumatyki i elektropneumatyki
 • Podstawy Projektowania w środowisku CAD

Pozostałe
 • Trening umiejętności społecznych