Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

Executive MBA
- w języku polskim!

zapisz się   ​ 

Executive MBA
w partnerstwie z
American College

Tryb studiów:

niestacjonarny
/ hybrydowy

Czas trwania:

2 semestry
242 godziny

Poziom

Studia podyplomowe EMBA

Język:

polski

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do naszej Uczelni na studia EXECUTIVE MBA. Jesteśmy Państwową Uczelnią z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu kształcenia na poziomie wyższym. Kształcenia zawsze opierającego się o najważniejszy dla nas czynnik – sytuację i potrzeby rynku pracy. Dlatego naszymi wykładowcami są głównie praktycy – osoby, które swoim doświadczeniem zawodowym chcą się dzielić z innymi. Tak jest też w przypadku studiów EXECUTIVE MBA. Oferujemy wam nietuzinkową, doświadczoną kadrę, której zadaniem będzie wskazanie Wam drogi do nabycia kluczowych umiejętności praktycznych w zarządzaniu podmiotami sektora prywatnego i publicznego. Tytuł Master of Business Administration, jest nie tylko dokumentem o znaczeniu formalnym, jest też, dowodem świadczącym o naszym miejscu na rynku pracy. Dowodem odpowiedzialnego podejścia do osobistego rozwoju zawodowego oraz rozwoju podmiotu, dla którego pracujemy.  

Robert Musiałkiewicz
Rektor PANS we Włocławku

 • prestiżowy dyplom Executive MBA tylko w 2 semestry
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration
 • zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (​t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 973)
 • najbardziej atrakcyjne cenowo studia EMBA w regionie, możliwość rozłożenia płatności ​w przystępnym systemie ratalnym
 • 3 filary programu: profesjonalny, praktyczny, partnerski
 • aktualna, kompletna i specjalistyczna wiedza oraz praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia biznesu, zarządzania i rozwoju osobistego
 • profesjonalna kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym

Mając na uwadze indywidualne podejście do uczestników, zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego słuchaczy, ich przygotowania merytorycznego oraz preferencji. Zmiany mogą dotyczyć max. 20% treści programowych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych, otrzymania świadectwa i dyplomu jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie zaliczeń wymaganych programem,  oraz pozytywny wynik  z testu końcowego.

Kluczowi wykładowcy

Wymogi kwalifikacyjne
 • ukończone studia wyższe magisterskie
 • posiadanie przynajmniej 5 - letniej praktyki zawodowej,
 • min. 2 - letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym / menadżerskim
Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK, 
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia, oryginał do poświadczenia kserokopii,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy, w tym 2 - letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym / menadżerskim
Warunki rekrutacji

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Przystąpienie do studiów podyplomowych uwarunkowane jest zawarciem umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię.