Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Dopasuj studia do siebie

wybierz studia w obszarze swoich zainteresowań

Kadry i płace w praktyce

szczegóły

Integracja sensoryczna
- diagnoza i terapia dziecka

SZCZEGÓŁY

Bezpieczeństwo i higiena pracy

SZCZEGÓŁY

Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych

SZCZEGÓŁY

E-administracja
i zarządzanie projektami

SZCZEGÓŁY

Przygotowanie pedagogiczne

SZCZEGÓŁY


Rachunkowość budżetowa

SZCZEGÓŁY

Edukacja i terapia osób
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

SZCZEGÓŁY


Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY


Pozyskiwanie i administrowanie funduszami europejskimi

SZCZEGÓŁY

Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
- oligofrenopedagogika

SZCZEGÓŁY


Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami

SZCZEGÓŁY

Nauczanie języka angielskiego
w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

SZCZEGÓŁY


Etyka i filozofia

SZCZEGÓŁY


Zarządzanie w ochronie zdrowia

SZCZEGÓŁY


Podstawy rachunkowości
z certyfikatem księgowego SKwP

SZCZEGÓŁY


Wychowanie do życia w rodzinie
z edukacją seksualną

SZCZEGÓŁY


Zarządzanie ochroną danych osobowych

SZCZEGÓŁY

Rachunkowość i controlling

SZCZEGÓŁY

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne
w ochronie zdrowia

SZCZEGÓŁY

Diagnoza i terapia pedagogiczna

SZCZEGÓŁY

E-administracja i zarządzanie projektami w ochronie zdrowia

SZCZEGÓŁY

Zarządzanie oświatą

SZCZEGÓŁY