Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

zapisz się   ​ 

Czas trwania:

2 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny

Liczba godzin:

190 godzin

Opłaty:

1950 zł / sem.