Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

zapisz się   ​ 

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Czas trwania:

3 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny 

Liczba godzin:

630 godzin

Opłaty:

1800 zł / sem.