Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

zapisz się   ​ 

Integracja sensoryczna
- diagnoza i terapia dziecka

Czas trwania:

3 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny 

Liczba godzin:

510 godzin

Opłaty:

1850 zł / sem.