Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

Kadry i płace w praktyce

zapisz się   ​ 

Czas trwania:

2 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny 

Liczba godzin:

180 godzin

Opłaty:

1900 zł / sem.