Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

zapisz się   ​ 

Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

Czas trwania:

3 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny 

Liczba godzin:

530 godzin

Opłaty:

1900 zł / sem.