Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

Pośrednictwo
i zarządzanie nieruchomościami

zapisz się   ​ 

Czas trwania:

2 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny 

Liczba godzin:

160 godzin

Opłaty:

1800 zł / sem.