Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Pozyskiwanie
i administrowanie funduszami europejskimi

zapisz się   ​ 

Czas trwania:

2 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny 

Liczba godzin:

185 godzin

Opłaty:

1900 zł / sem.