Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

zapisz się   ​ 

Przygotowanie pedagogiczne

Czas trwania:

3 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny 

Liczba godzin:

550 godzin

Opłaty:

1750 zł / sem.