Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Rachunkowość
i controlling

zapisz się   ​ 

Czas trwania:

2 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny

Liczba godzin:

160 godzin

Opłaty:

1750 zł / sem.