Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

zapisz się   ​ 

Wychowanie do życia
w rodzinie z edukacją seksualną

Czas trwania:

3 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny 

Liczba godzin:

480 godzin

Opłaty:

1700 zł / sem.