Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Zarządzanie oświatą

zapisz się   ​ 

Czas trwania:

2 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny 

Liczba godzin:

195 godziny

Opłaty:

1950 zł / sem.