Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Zarządzanie w ochronie zdrowia

zapisz się   ​ 

Czas trwania:

2 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny 

Liczba godzin:

164 godziny

Opłaty:

1800 zł / sem.