Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

Executive Master of Business Administration w partnerstwie z American College

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku zawarła porozumienie o współpracy przy realizacji studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration z American College. Na mocy porozumienia uczestnicy będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez wykładowców American College, a absolwenci EMBA uzyskają dyplom ukończenia studiów z akredytacją American College.