Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

ul. Mechaników 3 pokój nr 17
87-800 Włocławek

REGON: 911266951
NIP: 888-26-92-150

Kierownik
Centrum Studió​w Podyplomowych

mgr Ilona Rojewska
Adres e-mail: ilona.rojewska@puz.wloclawek.pl

Poniedziałek - Piątek od 7:00 do 15:00
Sobota (w trakcie zjazdów)

+48 668 075 543

Preferowana forma kontaktu z uczestnikami i kandydatami to kontakty zdalne: telefoniczne i e-mailowe.
W sprawach wymagających obecności zaleca się wcześniejsze telefoniczne ustalenie godziny oraz zastosowanie rygoru sanitarnego.

Numer konta bankowego PUZ we Włocławku

Opłaty za usługi edukacyjne realizowane w CSP opłacamy na konto bankowe:

BOŚ o/Włocławek 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Dane do przelewu:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
ul. 3 Maja 17
87-800 Włocławek

w tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych:
1. Imię i nazwisko: ..........................................................
2. Nazwa skrócona studiów podyplomowych/kursu/szkolenia
3. Rodzaj wpłaty: sem. .... lub rata …..