Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

E-administracja
i zarządzanie projektami

zapisz się   ​ 

Czas trwania:

2 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny

Liczba godzin:

164 godziny

Opłaty:

1800 zł / sem.