Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

zapisz się   ​ 

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Czas trwania:

3 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny 

Liczba godzin:

630 godzin

Opłaty:

1900 zł / sem.