Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

Czas trwania:

2 semestry

Tryb studiów:

niestacjonarny 

Liczba godzin:

190 godzin

Opłaty:

1950 zł / sem.