Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

Rekrutacja - to prostsze niż myślisz

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest on-line przy pomocy systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Link do rekrutacji w IRK znajduje się poniżej. Po założeniu konta w systemie IRK (rejestracja) - należy aktywować konto za pomocą otrzymanego na maila linka.
Uwaga! Podczas rejestracji konta wybieramy rodzaj rekrutacji - zaznaczamy "Rekrutacja na studia podyplomowe".
Po zalogowaniu do konta w IRK należy po kolei: wypełnić dane osobowe; wybrać kierunek studiów podyplomowych (plusikiem rozwijamy drzewo wyboru), uzupełnić informacje dot. wykształcenia w menu: informacje o wykształceniu. Każdy etap należy zapisać. 
Po uzupełnieniu danych przechodzimy do zakładki wydruki i pobieramy podanie (pobierz dok. pdf.). Wygenerowane podanie należy wydrukować i podpisać. Podpisane podanie wraz z kopią dyplomu ukończenia studiów należy złożyć w CSP. Dokumenty należy składać w białej papierowej teczce. Przy składaniu dokumentów należy okazać się oryginałem dyplomu w celu potwierdzenia kopii dyplomu za zgodność. Na studiach podyplomowych nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej i wpisowej!

zapisz się